Dodatek č. 3

k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Bílovice a obcí Nedachlebice

UD - Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 5. 1. 2021 13:00

Přílohy
dodatek Nedachlebice.pdf 428.16 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...