Organizační struktura

Organizační struktura

Starosta a místostarosta

Petr Fusek starosta 602 731 897 starosta@bilo­vice.cz
Eliška Kozelková místostarostka 608 808 047 mistostarosta@bilovice.cz
Ing. Adam Skovajsa místostarosta 776 703 945 skovajsa.adam@sez­nam.cz

Administrativa a účetní

Marcela Dostálková administrativní pracovnice 572 587 116 administrativa@bi­lovice.cz
Jana Gajarská účetní 572 588 184 ucetni@bilovice.cz

Technická správa obce TSO

Boleslav Stašek vedoucí 723 453 652

Místní knihovna Bílovice

Hana Krystýnová knihovnice 725 121 002 knihovna@bilo­vice.cz

Stavební úřad

odkaz

Matrika

odkaz

  Prosím čekejte...