Stavební úřad

Stavební úřad

Stavební úřad

Formuláře ke stažení

Vedoucí odboru:


Pověřený

vedením:

Referent:

Ivana Neubergová, DiS. neubergova@bilovice.cz 572 587 054, 730 151 261
 

Katastry: Kněžpole, Svárov, Březolupy, Topolná, Nedachlebice
 

Bc. Olga Drozdová drozdova@bilovice.cz 572 587 224
 

Katastry: Mistřice I a II, Javorovec, Částkov, Bílovice, Včelary, Zlámanec
 

Adresa: Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Úřední hodiny Bílovice: pondělí, středa: 7:30 – 11:30 , 12.00 – 17.00
Úřední hodiny Březolupy:

čtvrtek: 14.00 – 16.00

Mimo uvedené úřední hodiny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 8.00 – 11.30,12.00 – 15.00
a v pátek od 8.00 – 11.30, je možné potřebné záležitosti vyřizovat nejlépe po předcházející domluvě (osobně, telefonicky, e-mailem). V případě návštěvy bez předem dohodnutého termínu nemůže obecní úřad zaručit, že žádaný pracovník bude přítomen.
 

Datová schránka:
Náplň činnosti:

V přenesené působnosti plní funkci obecného stavebního úřadu ve smyslu §13 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování plní funkci pověřeného stavebního úřadu pro obce:
Bílovice u Uherského Hradiště, Kněžpole, Mistřice, Javorovec, Topolná, Březolupy, Nedachlebice, Částkov, Svárov a Zlámanec


Katastrální území:

Bílovice, Včelary, Kněžpole, Mistřice I,Mistřice II, Javorovec, Topolná, Březolupy, Nedachlebice,
Částkov, Svárov a Zlámanec.
 

Poskytuje územně plánovací informace pro vydání územního rozhodnutí,vydává stavební povolení a souhlasy s provedením stavby,vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy a souhlasy s užíváním staveb,rozhoduje o povolení předčasného užívání stavby a povoluje zkušební provoz staveb,povoluje odstraňování staveb a provádí řízení o odstranění staveb provedených bez příslušného povolení,vydává rozhodnutí o nezbytných stavebních úpravách, nutných zabezpečovacích pracích a opatřeních při havarijních situacích staveb,provádí kontrolní prohlídky staveb a státní dozory,provádí sankční řízení – přestupky podle přestupkového zákona a správní delikty při porušení stavebních předpisů,provádí záznamy staveb do ISUI (informační systém územní identifikace),pro­vádí kontroly staveb podle zákona o státní kontrole pro úřady práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi,kompletuje a archivuje dokumentace staveb pro stavby v rámci své působnosti.

Formuláře žádostí podle novelizovaného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Novelizace zákona nabyla účinnosti dne 29.03.2013.

Užitečné odkazy:

Sbírka zákonů ČR
Vyhledávání v katastru nemovitostí:
Vyhledávání datových schránek
Oficiální server českého soudnictví
Otázky a odpovědi k novele stavebního zákona
Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
  Prosím čekejte...