Bezpečnost v obci

Bezpečnost v obci

Jednotné evropksé číslo tísňového volání 112

Policie České republiky

Webové stránky: http://www.policie.cz
Kontaktní telefon: 158 (zdarma)

Číslo na hasičský záchranný sbor ČR 150

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bílovice

Horák Zdeněk starosta SDH Bílovice 605 960 130
Pospíšilová Veronika náměstek starosty SDH Bílovice 773 046 623
Kedruš Roman velitel SDH/JSDH Bílovice 775 391 935
Polášek Radek zástupce velitele SDH/JSDH Bílovice 604 899 683

E-mail: sdhbilovice@seznam.cz

Web: https://sdhbilovice.estranky.cz/

Krizové řízení

Po celou svou dosavadní existenci se lidstvo střetává s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Lidská společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat jejich následky na přijatelnou míru. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy.
Více informací na webu http://www.krizove-rizeni.cz

Krizové řízení na úrovni zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/…cl-3703.html

Krizové řízení na úrovni obce s rozšířenou působností (Uherské Hradiště): https://www.mesto-uh.cz/krizove-rizeni

Krizová karta obce Bílovice

Povodňový plán

  Prosím čekejte...