Životní prostředí

Životní prostředí

Oblast životního prostředí a zemědělství

Péčí o životní prostředí a zemědělskou problematikou se zabývá Komise životního prostředí a zemědělství zřízená jako poradní orgán rady obce. V rámci své gesce se věnuje ochraně přírody a krajiny, péči o dřeviny a výsadbě dřevin a květin, odpadovému hospodářství a vodnímu hospodářství. Dále se zabývá udržováním a rozvojem Pstruží stezky, zejména aktualizací informačních a vzdělávacích materiálů, udržováním průchodnosti stezky a instalací nových prvků.

Kontakt:

Ing. Adam Skovajsa

SKOVAJSA.ADAM@sez­nam.cz

776 703 945

  Prosím čekejte...