Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Přehled odpadového hospodářství za rok 2021

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

snimek-obrazovky-2023-01-19-v-9-03-20.png (1.19 MB)

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Den/Období LÉTO březen – říjen ZIMA listopad – únor
středa 14:00 – 16:30 14:00 – 16:00
sobota 8:00 – 11:30 9:00 – 11:00

Na sběrném dvoře jsou umístěny nádoby a konterjnery na:

- SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

- STAVEBNÍ SUŤ

- ŽELEZO

- BIOODPAD

- JEDLÉ TUKY A OLEJE

- DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

- PNEUMATIKY

Podmínky ukládky

  • starý nábytek a objemné věci z domácností budou ukládány pouze v demontovaném stavu a to z důvodu skladnosti
  • okenní rámy pouze beze skel (sklo je možné uložit do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny na daných stanovištích v obci)
  • stavební suť pouze v omezeném množství!
  Prosím čekejte...