Matrika

Matrika

Matrika a evidence obyvatel

Formuláře ke stažení

Matrikářka Alžběta Hubáčková matrika@bilovice.cz, datová schránka: kn3bfhs
Adresa:

Bílovice č. p. 70, 687 12

Úřední hodiny :

Pondělí, středa 7:00 – 17:00 hodin

Přestávka 11:30 – 12 : 00

Kontakt: 572 588 182
Mimo uvedené úřední hodiny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 7.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 a v pátek od 7.00 – 12.00, je možné potřebné záležitosti vyřizovat nejlépe po předcházející domluvě (osobně, tel., e-mailem). V případě návštěvy bez předem dohodnutého termínu nemůže obecní úřad zaručit, že žádaný pracovník bude přítomen.

Matrika

v souladu se zák. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou MV č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., je matrika státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany ČR.

Matrika:

 • je zde vedena kniha narození, kniha manželství a kniha úmrtí pro obce Bílovice, Topolná, Kněžpole, Mistřice
 • vydává matriční doklady, opisy matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách vedených pro obce Bílovice, Topolná, Kněžpole, Mistřice
 • vede sbírky listiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem pro obce, v níž má sídlo
 • vydává osvědčení pro církevní sňatek, druhopisy matričních dokladů pro tuzemsko, matriční doklady pro cizinu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vydává osvědčení pro církevní sňatek, druhopisy matričních dokladů pro tuzemsko, matriční doklady pro cizinu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • provádí zápisy pro zvláštní matriku
 • rozhoduje o povolení změny jména a příjmení
 • provádí ověřování listin, podpisů a výpisů z rejstříku trestů
 • podílí se na přípravě vítání občánků, jubilejních svateb a setkání rodáků

   
Evidence obyvatel (ohlašovna):

Provádí správní činnosti vyplývající ze zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů v souladu s Instrukcí, kterou vydalo Ministerstvo vnitra.

Ohlašovna:

 • vede evidenci osob přihlášených k TP,
 • vede evidenci odhlášených , narozených a zemřelých osob, eviduje počet sňatků a počet rozvodů,
 • vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu podílí se na přípravě voleb, provádí kontrolu seznamu voličů a změn, zajišťuje podklady pro tisk volební vyhlášky, uzavírá seznam voličů.
 • Plní funkci pracoviště Czech POINTU, vystavuje na žádost výpisy z informačního systému přes aplikaci Czech POINT, provádí elektronickou konverzi dokumentů.
 • vybírá a odvádí správní poplatky na úseku matriky, vidimace a legalizace a služby Czech POINT

V kanceláři matriky se evidují a uzavírají nájemní smlouvy na hřbitovní místa a vybírají poplatky za nájem hrobových míst na hřbitově v Bílovicích. Správa hřbitova – Zdeněk Ptáček 732 391 200
  Prosím čekejte...