Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě (obec Nedachlebice)

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

UD - Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 20. 12. 2023 12:00

Přílohy
dodatek Nedachlebice.pdf 74.41 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...