Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě (obec Topolná)

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

UD - Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 20. 12. 2023 12:00

Přílohy
dodatek Topolná.pdf 72.24 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...