záměr

na využití čísti pozemků parc.č. 212/4, 219/3, 220/2, 221/10, 221/35, 225/2, 226/2, 254/3 v k.ú. Včelary

UD - Záměry Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 8. 4. 2022 11:00

Přílohy
záměr.pdf 692.1 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...