záměr

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – využití pozemku parc.č. 39/1 v k.ú. Bílovice

UD - Záměry Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 8. 7. 2021 10:30

Přílohy
záměr.pdf 226.09 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...