Dodatek č. 4

k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Bílovice a obcí Mistřice

UD - Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 5. 1. 2021 13:00

Přílohy
dodatek Mistřice.pdf 417.57 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...