Dodatek č. 3

k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Bílovice a obcí Březolupy

Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 5. 1. 2021 12:48

Přílohy
dodatek Březolupy.pdf 417.65 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...