Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Bílovice a obcí Topolná

UD - Vyhlášky a veřejnoprávní smlouvy Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Marcela Dostálková - 5. 1. 2021 13:00

Přílohy
dodatek Topolná.pdf 407.22 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...